PERCEPCJA (P) a INTUICJA (N)
Dotyczą sposobu, w jaki zbieracie informacje o świecie, który was otacza.

Jeśli tak, skłaniacie się ku percepcji. Percepcjoniści lubią, kiedy przedstawia im się wszystko w sposób dokładny i precyzyjny, a zbierając informacje polegają przede wszystkim na swoich 5 zmysłach. Uzyskują pewność, gdy mogą zobaczyć, usłyszeć, powąchać, dotknąć, lub posmakować - takim rzeczom właśnie najbardziej ufają.
Koncentrują się zazwyczaj na faktach i szczegółach, odczuwają mniejszą potrzebę interpretowania ich znaczenia.

Jeśli tak, skłaniasz się ku intuicji.

Różnica miedzy Percepcjonistami i iNtuicjonistami jest decydująca, gdyż sposób w jaki każdy z nich zbiera informacje to podstawa wszystkich kontaktów międzyludzkich. Percepcjoniści są dosłowni: zadają określone pytanie, na które pragną otrzymać określoną odpowiedź. Z kolei iNtuicjoniści mogą znaleźć tysiące sposobów udzielenia odpowiedzi, a jednak żadna z nich nie będzie tą, na którą czeka Percepcjonista. Dla iNtuicjonistów wszystko jest wzajemnie powiązane i musi mieć jakieś głębsze znaczenie. Jeśli czegoś akurat nie szukają, to nie zobaczą tego, choćby przeszli tuż obok.
Zignorują nowy, seksowny strój, nawet nie dostrzegą pięknie zastawionego stołu. Percepcjonistom trudno to pojąć. Dla nich wszystko jest realne, wszystko istnieje, jest obecne - jakżeż można tego nie widzieć ?
Odmienne postrzeganie świata utrudnia porozumiewanie się: jeden z partnerów widzi las, drugi drzewa. W wielu związkach takie nieporozumienia mogą się stać podstawą wielu problemów, kiedy dwoje ludzi dzień w dzień stara się dogadać używając powszechnie znanych słów, nadając im jednak całkiem odmienne znaczenia. Percepcjoniści i iNtuicjoniści rozpoczynają każdą rozmowę wychodząc z diametralnie różnych założeń. Percepcjoniści wolą mówić dosłownie i precyzyjnie; w podobny sposób odbierają to, co słyszą. INtuicjoniści z kolei mówią i słyszą symbolicznie. To ukazuje kłopot z porozumiewaniem się, jaki pojawia się w wielu związkach: różnicę pomiędzy tym, co zostało powiedziane, tym, co dana osoba miała zamiar powiedzieć i tym, jak zrozumiała to druga strona. Nieporozumienia między nimi mogą być wyczerpujące, i każda ze stron, z powodu przepaści dzielącej "to, co powiedziałeś" od "tego, co powiedziałeś według mnie", oskarża partnera o celowe oszukaństwo. Jako iNtuicjoniści podejrzewamy często, że Percepcjoniści nabijają się z nas czepiając się każdego słowa jedynie dla czystej przyjemności. Jako weterani typologii wiemy jednak, że tak nie jest.
Najważniejsze jest, abyście pamiętali o niebezpieczeństwie, że najistotniejsze informacje mogą się zagubić w procesie "tłumaczenia". To prawie tak, jakby każda ze stron posługiwała się innym narzeczem. Wszelkie wysiłki są wtedy równie daremne jak w sytuacji, kiedy przyjeżdżamy do obcego kraju nie znając języka. Starając się, aby nas zrozumiano, często zaczynamy wtedy mówić i powtarzać to głośniej, to wolniej, w nadziei, że w ten sposób uda nam się wyjaśnić o co chodzi. Jednak, jeśli nasz rozmówca nie zna naszego języka, to pewnie nigdy nie zrozumie naszych słów, niezależnie do tego, jak je wypowiadamy. Podobnie jest w przypadku Percepcjonistów i iNtuicjonistów. Jeśli opieramy się na bardzo odmiennym sposobie postrzegania rzeczywistości - na "obcym języku" - możliwe, że żadne krzyki i częste powtarzanie nie rozwiążą nieporozumienia. Skoro tak wiele sporów bierze się z różnic w postrzeganiu świata, łatwo sobie wyobrazić, jak dwoje ludzi może sobie nawzajem dokuczyć, skoro jedną i tę samą rzecz widzą w bardzo różny sposób.
Jeśli jedna osoba widzi las, zaś druga drzewa, obie są przekonane, że się nie mylą, chociaż mogą opisywać tę samą scenę w bardzo różny sposób.
INtuicjonista wygłasza bardzo ogólne stwierdzenie, jakąś generalizację - Percepcjonista natychmiast się sprzeciwia podając fakty i szczegóły, które się z nią nie zgadzają. Nie mija dużo czasu, a już ci dwoje zaczynają się kłócić. Ten problem zaostrza się ponieważ pogardzie iNtuicjonistów dla szczegółów towarzyszy często arogancja, która nie tylko irytuje Percepcjonistów, ale doprowadza do tego, że czują się urażeni.